Calendar

March 2015
SunMonTueWedThuFriSat
 << <Aug 2017> >>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Announce

Who's Online?

Member: 0
Visitor: 1

rss Syndication

Archives

Posts sent in: March 2015

Mar/30/2015 

Khach sạn Anh Dao


Trần Hưng Dạo, Khu Phố 07, Dương Dong

1. Gia bao gồm: Thuế, phi phục vụ.


2. Nhận phong - Trả phong: Giờ nhận phong 14:00. Trả phong 12:00 (nếu co phong trống sẽ dược nhận phong sớm)


3. Chinh sach trẻ em: Miễn phi tiền phong cho trẻ 11 tuổi. TRẻ từ 12 tuổi trở len phụ thu 100.000VND/phong/dem


4. Hủy phong:


Mua cao diểm ( thang 10 – thang 5) hủy phong từ 30-21 ngay trước ngay nhận phong, phi hủy phong: 50% tổng tiền phong


Mua thấp diểm( thang 6 – thang 9) hủy phong từ 7-3 ngay trước ngay nhận phong, phi hủy phong: 50 % tổng tiền phong


Mua Lể, Tết: hủy phong từ 60- 45 ngay trước ngay nhận phong, phi hủy phong: 50% tổng tiền phong.


Trường hợp hủy phong trước ngay bị phạt, Phu Quoc Book sẽ hoan tiền lại cho quy khach tổng tiền chuyển trừ di 5% phi dịch vụ.


Mo tả khach


sạn


Khach Sạn Anh Dao Phu Quốc


Khach sạn Anh Dao nằm ở khu vực trung tam thị trấn Dương Dong kế cận Chợ Dem va cach bai tắm cong cộng khu vực Dinh Cậu khoảng 1km. Khach sạn Anh Dao la khach san phu quoc mới co hơn 20 phong với loại Hướng Nui va Hướng Biển, diện tich va trang thiết như nhau chỉ khac về hướng phong va gia phong cung chenh lệch theo do.


Khach Sạn Anh Dao khong co nha hang trong khuon vien nhưng do vị tri thuận lợi ở khu vực trung tam nen việc an uống khong co gi dang ngại , ngoai ra cac cửa hang mua sắm qua lưu niệm nằm san sat tại khu vực nay.


Cung với khach sạn Minh Hồng , Sao Mai , Anh Thi va Sea Breeze , Anh Dao la những khach sạn mới hoạt dộng, trang bị tiện nghi hiện dại dầy dủ, dịch vụ tổ chức bởi gia dinh nhưng than thiện với mức gia phong dưới 600.000/phong/02 người thi cac khach sạn nay la sựa lựa chọn rất dang tiền.


Tiện nghi khach sạn


Cho thue xe may


Lễ tan 24/24


Dịch vụ giặt ủi


Sảnh chờ


May tinh miễn phi


Wifi


Tiện nghi phong


Diều hoa nhiệt dộ


Tivi Cap


Minibar


Tắm dứng


Diện thoại


May nước nong/lạnh


Bồn Tắm
Admin · 37 views · Leave a comment

Mar/30/2015 

Giới thiệu: Nội dung dang chờ cập nhật, quản ly vui long lien hệ với chung toi dể dể cập nhật miễn phi, giới thiệu thong tin cho khach du lịch.


Khach sạn dang chờ cập nhật, vui long nhay chuột vao day (chỉ danh cho quản ly khach sạn) dể cập nhật thong tin miễn phi.


Một số khach sạn nhỏ hoặc khach sạn 1, 2 sao ở cac tỉnh, thanh phố hiện nay cơ sở vật chất chưa dồng bộ nen cac thong tin giới thiệu va hinh ảnh của khach sạn 09 vung tau chưa dầy dủ va chi tiết. Do vậy dể tim hiểu quy khach vui long diện thoại trực tiếp tới khach sạn theo số diện thoại của khach sạn ma chung toi cung cấp hoặc diện thoại cho chung toi theo số tổng dai sau 


Tổng dai toan quốc: 1900 555537 - Hotline: 090322 2225


Ha Nội: (04) 37171818 - 39030305 - Fax : (04) 37171525 - 3 7173553


Hồ Chi Minh: (08) 35027555 - 35091555 - Fax : (08) 38360858 


E-mail la cach thuận tiện va nhanh nhất dể tiếp cận chung toi, quy khach hay diền vao form yeu cầu hoặc email tới info@vietnamhotels.vn, chung toi sẽ cố gắng lien lạc lại với quy khach trong vong 12 giờ dồng hồ


Chuc quy khach tim dược khach sạn như y cho chuyến di của minh


Tiện nghi va dịch vụ khach sạn
Admin · 38 views · Leave a comment

Mar/29/2015 

Gi?i thi?u: Khch s?n B?ch ??ng H?i An tiu chu?n 3 sao ???c ??a vo ?n khch n?m 2008, t?a l?c trn ???ng Nguy?n T?t Thnh - Trung tm H?i an.V?i v? tr ??t ??a cch ph? c? H?i an 7 pht ?i b?, cch b? bi?n C?a ??i th? m?ng 5km. Khch s?n l ??a ch? ngh? ng?i h?p d?n v?i m?i du khch.


Khch s?n B?ch ??ng H?i An tiu chu?n 3 sao t?a l?c t?i trung tm H?i An, ch? cch ga tu v sn bay ? N?ng 40 pht li v? h??ng bi?n pha nam, b?n s? ??n H?i An, m?t khu ph? c? di s?n c?a th? gi?i. Khch s?n B?ch ??ng H?i An 3 sao n?m ngay trung tm thnh ph?, v l l?a ch?n c?a cc du khch ?? b?t ??u khm ph khu ph? ny. 


 


T? khch s?n B?ch ??ng H?i An tiu chu?n 3 sao du khch ch? m?t kho?ng ch? 5 pht l ra bi bi?n C?a ??i. Khch s?n cung c?p d?ch v? cho thu? xe ph?c v? du khch tham quan khm ph nh?ng ??n cha cng cc ngi nh c? trong khu ph? c? H?i An. T?i khu ph? c? ny du khch s? khng th? b? qua mn Cao L?u tuy?t ngon - m?t ??c s?n h?p d?n c?a ng??i H?i An.


 


C th? ni, Khch s?n B?ch ??ng H?i An l m?t khch s?n ???c thi?t k? v?i l?i ki?n trc n?i th?t sang tr?ng cu?n ht m?i du khch khi ??n ngh? d??ng t?i ?y. Phng khch c ??y ?? thi?t b? ?p ?ng nhu c?u du khch nh? my ?i?u ha, truy?n hnh cp, minibar, ?i?n tho?i, phng t?m ring. V?i m?t v? tr thu?n ti?n, c? s? thi?t b? ??y ??, Khch s?n B?ch ??ng H?i An 3 sao l l?a ch?n quen thu?c c?a khch hng c ngn sch ti?t ki?m.


Ti?n nghi v d?ch v? khch s?n


Cho thu xe ??p


D?ch v? gi?t l/gi?t kh


D?ch v? phng


D?ch v? phng 24 gi?


??a ?n khch s?n/sn bay


Nh hng


Phng gia ?nh


Thang my


Tour


WiFi


Bn


?i?u ha nhi?t ??


Mn hnh tivi LCD/tinh th? l?ng


My gi?t


Qu?t


Tivi


Truy?n hnh v? tinh/cp


Vi hoa sen


Mt xa


Internet (mi?n ph)


Internet khng dy (mi?n ph)


Bi ?? xe


D?ch v? ?? xe


 THNG TIN KHUY?N MI


 Ch? v?i 650.000 VN? b?n ? c th? tr?i nghi?m k? ngh? 2 ngy 1 ?m tuy?t v?i t?i thnh ph? H?i An v ngh? ng?i t?i Khch s?n B?ch ??ng H?i An - Chu?n 3 sao


Khuy?n mi bao g?m


?n sng buffet t?i khch s?n


Mi?n ph s? d?ng n??c su?i, wifi


Mi?n ph phng Gym


Mi?n ph s? d?ng h? b?i


?I?U KI?N P D?NG


H?n khuy?n m?i: ??n h?t ngy 31/12/2015.


p d?ng cho khch Vi?t Nam.


p d?ng cho c? cu?i tu?n v cc ngy l? t?t (c ph? thu)


Gi dnh ring cho cc khch hng ??t thng qua www.khachsan.dulichvietnam.com.vn. ?? bi?t thm chi ti?t v ??t gi khuy?n mi, vui lng lin h? 0904 639 383 - 0917 407 298 ho?c email booking@vietnamhotels.vn


Th? t?c ??t/nh?n/h?y phng


Tr??ng h?p thay ??i l?ch ngh? d??ng ? ??t, khch hng ph?i thng bo tr??c 08 ngy (v khng gi?i quy?t qu 2 l?n thay ??i).


Th?i gian thng bo h?y phng:


             - Tr??c 08 ngy k? t? ngy check-in s? m?t 100% gi tr? phi?u ??t


                - Tr??c 09 - 14 ngy k? t? ngy check-in s? m?t 50% gi tr? phi?u ??t


Chnh sch tr? em k gi??ng ph?


Mi?n ph ti?n phng m?t tr? em d??i 06 tu?i ? chung phng v?i b? m? v mi?n ph ti?n ?n sng


Mi?n ph ti?n phng m?t tr? em t? 6-11 tu?i s? d?ng chung phng v?i cha m? v  ph? thu ti?n ?n sng 100.000vn?/tr?


Mi?n ph ti?n phng m?t tr? em t? 12 tu?i tr? ln s? d?ng chung phng v?i cha m? v  tnh ph ? ghp 250.000vn?/tr?.


THNG TIN KHCH S?N 


Khch s?n B?ch ??ng H?i An tiu chu?n 3 sao b?t ??u ?i vo ho?t ??ng t? n?m 2008. ?y l m?t trong nh?ng  khch s?n H?i An  c ??a th? thu?n l?i n?m ngay trung tm ph? c? H?i An.Khch s?n B?ch ??ng H?i An 3 sao v?i t?ng di?n tch ln t?i 11.000m2, cch ph? c? H?i an 7 pht ?i b?, cch b? bi?n C?a ??i th? m?ng 5km, cch bi bi?n An Bng kho?ng 2.5 km v 30km t? sn bay ? n?ng. 


Khch s?n B?ch ??ng H?i An  


Ton c?nh Khch s?n B?ch ??ng H?i An 


 


T? khch s?n du khch c th? d? dng di chuy?n v tham quan cc  khu du l?ch H?i An, khu mua s?m, cc danh lm th?ng c?nh trn ??a bn thnh ph? H?i An.


Ph? c? H?i An


Nh?ng ngi nh c? knh c?a ph? c? H?i An


B?ch ??ng H?i An 3 sao ???c thi?t hi?n ??i v?i h? th?ng 64 phng trang b? ??y ?? ti?n nghi hi?n ??i ??t tiu chu?n 3 sao qu?c t?, c thang my v?n chuy?n, d?ch v? Spa, nh hng v?i s?c ch?a 600 khch, d?ch v? t? ch?c Tour tham quan, v?n chuy?n, d?y n?u ?n, t? ch?c h?i ngh?.


S?nh khch s?n B?ch ??ng H?i An


 S?nh khch s?n B?ch ??ng H?i An


B? b?i ngoi tr?i khch s?n B?ch ??ng H?i An


  B? b?i ngoi tr?i khch s?n B?ch ??ng H?i An


H? b?i ngoi tr?i c?a khch s?n n?m c?nh nh hng, khun vin r?ng ri g?n g?i v?i thin nhin, c qu?y Bar ph?c v? t?i h? b?i, l n?i th? gi?n tuy?t v?i v l tu?ng nh?t c?a qu khch. ?i tour du l?ch H?i An gi r?  v ngh? d??ng t?i khch s?n B?ch ??ng H?i An h?a h?n s? mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m m?i m? v ??y l th nh?t.


Nh hng khch s?n B?ch ??ng H?i Antrang web dat phong khach san truc tuyen B?ch ??ng H?i An" width="700" height="463">


Nh hng khch s?n B?ch ??ng H?i An


V?i h? th?ng phng ng? ???c thi?t k? theo phong cch hi?n ??i pha l?n nt c? x?a mang l?i khng gian ngh? ng?i ?m cng cho k? ngh? c?a gia ?nh b?n thm ngh?a. Cc phng c?a khch s?n B?ch ??ng H?i An tiu chu?n 3 sao ??u ???c trang b? ??y ?? ti?n nghi: ?i?n tho?i tr?c ti?p qu?c t?, bn lm vi?c, t?m vi sen, my s?y tc, t? l?nh - gi?i kht, truy?n hnh trong n??c v qu?c t?... N?i th?t trong phng ng? b?ng g? t? nhin v b? g?i n?m m i, mang ??n cho b?n c?m gic tho?i mi nh?t sau m?t ngy khm ph ph? c? H?i An. Ngoi ra khch s?n cn cung c?p d?ch v? ??t v my bay ?i ? N?ng r?t thu?n ti?n cho du khch khi ?i du l?ch H?i An. 


Ph?ng ngh? khch s?n B?ch ??ng H?i An


Phng ngh? khch s?n B?ch ??ng H?i An


Phng ngh? c c?a s? h??ng ra thnh ph?


Nh t?m khch s?n B?ch ??ng H?i An


Nhn vin Khch s?n B?ch ??ng H?i An


??i ng? nhn vin Khch s?n B?ch ??ng H?i An


 
Admin · 37 views · Leave a comment

Mar/28/2015 

Giới thiệu: Khach sạn Vina Huế co tổng cộng 34 phong nghỉ cao cấp. Cac kiểu phong ở day như phong Tieu Chuẩn (Standard), phong Cao Cấp (Superior), phong Sang trọng (Deluxe), Phong Doanh Nhan cao Cấp (Executive Superior), Phong gia dinh (Family)….


Khach sạn Vina Huế cung cấp chỗ ở binh dan với gia tốt ngay trung tam thanh phố Huế. No cach 1 doạn di bộ ngắn từ Song Hương va Song Như Y.


Khach sạn Vina Huế tọa lạc trong khuon vien rộng lớn  gần Cầu Trường Tiền va Kinh Thanh, Lang Vua Tự Dức va Chua Thien Mụ. Day thực sự la diểm dến ly tưởng cho quy khach hang trong chuyến du lịch dai ngay của  minh khi dến thanh phố Huế mộng mơ nay.


Khach sạn Vina Huế co tổng cộng 34 phong nghỉ cao cấp. Cac kiểu phong ở day như phong Tieu Chuẩn (Standard), phong Cao Cấp (Superior), phong Sang trọng (Deluxe), Phong Doanh Nhan cao Cấp (Executive Superior), Phong gia dinh (Family)…. Khach sạn Vina Huế cung cấp dầy dủ trong phong giường doi , giường dơn hoặc 2 giường…bạn co thể thoải mai lựa chọn loại phong phu hợp với diều kiện của minh.


Cac phong ở Khach sạn Vina Huế dều dược trang bị cac trang thiết bị nội thất cao cấp hiện dại như TV  man hinh phẳng co truyền hinh cap, bởi khach sạn Vina Hiểu dược nhu cầu giải tri lớn của quy khach hang của minh. Phong con co tủ lạnh, may diều hoa nhiệt dộ, co ban lam việc, ban trang diểm, co minibar, co DT ra Quốc te…Khong chỉ vậy, mỗi phong dều co phong tắm rieng, co bồn tắm voi hoa sen, ao choang tắm...


khuyen mai khach san sammy da lat Vina Huế cung cấp spa, phong xong hơi va tắm hơi dể khach thư gian. Cac hoạt dộng ngoai trời bao gồm tour du lịch sinh thai, cau ca, va chơi tennis. Những khach nang dộng hơi co thể chơi nhảy bungee.


Khach sạn Vina Huế phục vụ ẩm thực Việt Nam quốc tế va truyền thống, cung như nhiều loại nước ep trai cay tươi, cocktail va thức uống hỗn hợp da dạng. Nguồn nguyen liệu tưoi ngon dược chế biến kheo leo dưới ban tay chuyen nghiệp của dội ngu dầu bếp hang dầu của nha hang thực sự dưa lại những mon an hấp dẫn cho khach hang.


Quy khach xem them danh sach: Khach san Hue


Tiện nghi va dịch vụ khach san holiday can tho


Cho thue xe dạp


Dịch vụ giặt la/giặt kho


Dịch vụ phong


Dịch vụ phong 24 giờ


Dưa don khach sạn/san bay


Ket an toan


Người giữ cửa


Nha hang


Quan bar/tiệm rượu


Quan cafe


Thang may


Tour


Trong trẻ


Trung tam thương mại


WiFi


Ao choang tắm


Ban


Ban cong/san thượng


Ban ủi


Bể bơi rieng


Bồn tắm


Dầu dia DVD/CD


Diều hoa nhiệt dộ


Ket sắt trong phong


Man hinh tivi LCD/tinh thể lỏng


Phong khong hut thuốc


Quan bar nhỏ


Tivi


Truyền hinh vệ tinh/cap


Tủ lạnh


Voi hoa sen


Jacuzzi


Mat xa


Spa


Internet khong day (miễn phi)


Bai dỗ xe
Admin · 37 views · Leave a comment

Mar/28/2015 

Giới thiệu: Khach sạn Conifer Boutique Ha Nội mang phong cach lịch lam, tọa lại ở trung tam Ha Nội, la nơi dừng chan ly tưởng cho cả du khach va doanh nhan. Từ khach sạn 2 sao vung tau, bạn co thể dễ dang du ngoạn dến cac danh thắng nổi tieng hay cac khu vui chơi, giải tri, mua sắm của thủ do.


Khach sạn Conifer Boutique Ha Nội mang phong cach lịch lam, tọa lại ở trung tam Ha Nội, la nơi dừng chan ly tưởng cho cả du khach va doanh nhan. Từ khach sạn, bạn co thể dễ dang du ngoạn dến cac danh thẳng nổi tieng hay cac khu vui chơi, giải tri, mua sắm của thủ do.


Khach sạn Conifer Boutique Ha Nội co hệ thống phong nghỉ gồm 33 phong xinh xắn, trang tri hai hoa, trang nha. Du ở hạng phong Classic, Deluxe hay Suite, bạn dều dược tận hưởng sự tiện nghi, thoải mai. Tuy nhien, nếu ở cac phong Deluxe, bạn sẽ co cơ hội ngắm nhin một Ha Nội phồn hoa nhộn nhịp, hay một Ha Nội hao hoa, lung linh sắc mau vao ban dem.


Nha hang Khach sạn Conifer Boutique Ha Nội cung mang phong cach sang trọng, lịch lam sẽ giới thiệu dến bạn nhiều mon an dặc sắc. Bạn co thể tha hồ thưởng thức những mon an thanh tao, dậm chất Ha Nội hoặc kham pha nền ẩm thực quốc tế qua cac mon an của nha hang.


Ngoai ra, Khach sạn Conifer Boutique Ha Nội con co nhiều dịch vụ tiện ich khac như dịch vụ thue xe, chuyển dồ, dặt tour du lịch, spa massage, mang dến cho du khach sự thoải mai va thuận tiện nhất.


Dến với Khach sạn Conifer Boutique Ha Nội, quy khach sẽ tim thấy gia trị dich thực của những dịch vụ tuyệt vời.


Tiện nghi va dịch vụ khach sạn


Dịch vụ giặt la/giặt kho


Dịch vụ phong


Dịch vụ phong 24 giờ


Dưa don khach sạn tại vung tau dường thuy van/san bay


Ket an toan


Nha hang


Phong hut thuốc


Quan bar/tiệm rượu


Thang may


Trong trẻ


Trung tam thương mại


WiFi


Ao choang tắm


Ban


Ban cong/san thượng


Ban ủi


Bồn tắm


Diều hoa nhiệt dộ


Ket sắt trong phong


Man hinh tivi LCD/tinh thể lỏng


Phong khong hut thuốc


Quan bar nhỏ


Tivi


Truyền hinh vệ tinh/cap


Voi hoa sen


Internet (miễn phi)


Internet khong day (miễn phi)
Admin · 37 views · Leave a comment

1, 2, 3, 4  Next page