Calendar

August 2017
SunMonTueWedThuFriSat
 << < > >>
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Announce

Who's Online?

Member: 0
Visitor: 1

rss Syndication

Archives

Apr/11/2015 - 05:09:30 am

Khach sạn kiếm nghin tỷ từ 'tro danh bạc'

Khach sạn kiếm nghin tỷ từ 'tro danh bạc'Cả nước hiện co 50 diểm dược phep kinh doanh tro chơi co thưởng danh cho người nước ngoai va co doanh thu 5.000 tỷ dồng nam 2011.Bắt dầu từ nam 1992, Chinh phủ cho thi diểm kinh doanh casino danh cho người nước ngoai tại Hải Phong. Dến 2003, Thủ tướng Chinh phủ co Quyết dịnh 32/2003/QD-TTg quy dịnh về hoạt dộng kinh doanh tro chơi diện tử co thưởng danh cho người nước ngoai, bước dầu da xac lập cơ chế quản ly loại hinh kinh doanh dặc thu nay.


 Khach sạn kiếm nghin tỷ từ 'tro danh bạc'


Dến nay, cả nước da co 50 diểm dược dược cấp phep va chia lam ba nhom.Nhom một la những DN kinh doanh tro chơi diện tử co thưởng tren may, gồm co 43 diểm kinh doanh khach sạn ở vung tau tại cac khach sạn 3 sao trở len va một số diểm du lịch, tập trung chủ yếu ở Ha Nội, TP. Hồ Chi Minh.Nhom hai la DN kinh doanh tro chơi co thưởng, gồm sau DN kinh doanh cac tro chơi tren may va một tỷ lệ giới hạn ban tro chơi. Trong do, cong ty trach nhiệm hữu hạn dự an Hồ Tram (Ba Rịa – Vung Tau) co 180 ban va 2.000 may (chưa dưa vao hoạt dộng), cong ty lien doanh dầu tư Genting VinaCapital Nam Hội An (QuảngNam) co 180 ban va 2.000 may (chưa dưa vao hoạt dộng), cong ty Lien doanh Du lịch va Giải tri quốc tế dặc biệt Silver Shores Hoang Dạt (Da Nẵng) co 08 ban va 100 may, cong ty lien doanh Hải phong khach san da lat Ninh Lợi Lai (Quảng Ninh) co 20 ban va 100 may va cong ty lien doanh khach sạn quốc tế Lao Cai co 8 ban va 300 may…Nhom ba gồm DN kinh doanh casino chỉ co một DN la cong ty lien doanh Du lịch quốc tế Hải Phong. Thực chất, day la DN kinh doanh tro chơi co thưởng vi hiện tại cong ty nay dang kinh doanh 24 ban va 50 may.Tất cả cac diểm kinh doanh dều co loại hinh tro chơi la Bacarat, Blackjack, Roulette, PaiGow, Tai sỉu, may giật xeng. Diểm khac duy nhất giữa DN nhom một va cac nhom hai, ba la cac loại hinh tro chơi tren dược diện tử hoa, nhưng về luật chơi hoan toan giống nhau. Theo phan loại của thế giới, day la cac tro chơi trong song bạc diện tử.Thu lợi ngan tỷTheo Bộ Tai http://www.yesgo.vn/ chinh, doanh thu từ hoạt dộng tro chơi diện tử co thưởng tang trưởng binh quan luon duy tri ở mức 10-15%/nam. Nam 2011, doanh thu từ dịch vụ nay ước dạt khoảng 5.000 tỷ dồng, cac cơ sở kinh doanh ở khu vực miền Nam co doanh thu va tỷ lệ tang trưởng cao hơn hai khu vực con lại. Lợi nhuận trung binh nam 2011 từ hoạt dộng kinh doanh tro chơi diện tử co thưởng khoảng 20 tỷ dồng/cơ sở kinh doanh. Tổng số nộp ngan sach Nha nước nam 2011 dạt 1.500 tỷ dồng.Tuy nhien theo nhận xet của Bộ Tai chinh, việc tổ chức kinh doanh dịch vụ nay thời gian qua thiếu quy hoạch tổng thể, số lượng cấp phep nhiều nhưng quy mo dầu tư nhỏ va phan tan dẫn dến hiệu quả kinh doanh khong cao va khong thuc dẩy phat triển du lịch.Việc quản ly khong chặt dẫn dến hiện tượng người Việt Nam khong dược phep tham gia cac tro chơi nay vẫn vao chơi va da co sau diểm kinh doanh da bị khởi tố.Ngoai ra con một số quy dịnh chưa chặt chẽ, chẳng hạn như thiết bị diện tử dung cho khach thiếu hẳn những yeu cầu nghiem ngặt về khau thẩm dịnh trong khi việc quản ly thiết bị danh bạc hết sức quan trọng vi co lien quan dến hanh vi chống gian lận.Từ nam 2007, Chinh phủ da yeu cầu tạm dừng cấp phep cho dến khi khung phap ly mới dược ban hanh.


 Khach sạn kiếm nghin tỷ từ 'tro danh bạc'


Cuối nam 2011, Thủ tướng Chinh phủ da co van bản hối thuc Bộ Tai chinh khẩn trương hoan thiện dự thảo nghị dịnh về “kinh doanh tro chơi diện tử co thưởng danh cho người nước ngoai”, khong bao gồm nội dung casino. Mặc du vậy, cac nha dầu tư nước ngoai vẫn khong ngừng nhom ngo thị trường Việt Nam va lien tục dưa ra cac dề xuất mới.Gần day nhất, tập doan Las Vegas Sands da bay tỏ mong muốn dầu tư hai khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Ha Nội va TP.HCM, trong do co hạng mục casino, với tổng vốn dầu tư co thể len tới 6 tỷ USD. Tập doan Genting (Malaysia) thi dang nghien cứu dầu tư, lại cung một khu lien hợp vui chơi giải tri tổng hợp quy mo lớn, bao gồm casino ở Huyện dảo Van Dồn (Quảng Ninh) với vốn dầu tư tren 4 tỷ USD.Bộ Kế hoạch va Dầu tư da dược giao dể triển khai thi diểm dầu tư vao casino tại dảo Phu Quốc va xem xet dự an tại Van Dồn. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch va Dầu tư, Bui Quang Vinh thi xac nhận hiện Việt Nam mới chỉ chấp nhận duy nhất cho keu gọi dầu tư vao casino quy mo lớn tại Phu Quốc. Cac dịa diểm khac mới chỉ la y tưởng của dịa phương, nha dầu tư va cần dược can nhắc kỹ. Tất nhien cac hoạt dộng nay vẫn chỉ danh cho khach nước ngoai, người Việt Nam khong dược tham gia.Theo VietNamNet


Bai viết dược cập nhật lần cuối luc 01:38 - 10/01/2013


Theo VietNamNet
Admin · 41 views · Leave a comment

Permanent link to full entry

http://muddledattorney59.sosblogs.com/The-first-blog-b1/Khach-san-kiam-nghin-ta-ta-tro-danh-bac-b1-p30.htm

Comments

No Comment for this post yet...


Leave a comment

New feedback status: Published

Your URL will be displayed.


Please enter the code written in the picture.


Comment text

Options
   (Set cookies for name, e-mail and url)